Україна, Київ, вул Трьохсвятительська 11, оф. 19 +38 (067) 281-81-28

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні напрямки діяльності підприємства:

 • участь у формуванні паливного балансу держави на основі вивчення попиту та існуючої ресурсної бази;
 • закупівля вугілля у вуглевидобувних підприємств і його постачання енергогенеруючим компаніям, підприємствам коксохімічної промисловості та іншим споживачам вугільної продукції;
 • експортно-імпортні операції з вугільною продукцією та інше.

Формування ресурсної бази вугілля:

 

 • З метою раціонального розміщення товарної вугільної продукції виробництва державних вугледобувних підприємств між її потенційними покупцями, фахівці ДП «УКРВУГІЛЛЯ» щомісячно формують «Ресурсну базу вугілля вугледобувних підприємств та напрямки його відвантаження» (далі – Ресурсна база).
 • Ресурсні бази формуються на підставі розрахунків очікуваних ресурсів вугілля до реалізації та пропозицій вугледобувних підприємств з його продажу і реалізації на конкретний період (місяць, рік).
 • У ресурсних базах у компактній формі зазначається інформація щодо безпосередніх виробників вугілля, очікуваних обсягів видобутку, пропозицій підприємств з руху складів рядового вугілля та продуктів переробки, обсягів переробки вугілля на збагачувальних фабриках та установках, обсягів випуску готової продукції, витрат вугілля на власні потреби, а також пропозицій до реалізації за головними напрямками споживання, із зазначенням марок, сортів і основних параметрів якості.
 • Наявність Ресурсних баз та розрахунків очікуваних ресурсів вугілля до реалізації значно полегшує прийняття логістичних рішень при наданні пропозицій потенційним покупцям вугільної продукції.

Надання інформаційних послуг:

 

 • Підприємство здійснює збір, обробку, узагальнення, збереження і надання користувачам галузевої оперативної та уточненої інформації щодо господарської діяльності підприємств вугільної промисловості. Отримувачами узагальненої інформації є відповідні структурні підрозділи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, вугледобувні підприємства та галузеві профспілкові організації. Наявність узагальненої інформації полегшує моніторинг, планування роботи та оперативне реагування на господарчу діяльність підприємств вугільної промисловості.
 • Цілодобово, сім днів на тиждень, працює диспетчерська служба, працівники якої отримують оперативну інформацію щодо видобутку, поставки вугілля; про стан забезпечення залізничними вагонами збагачувальних фабрик під готову продукцію державних вугледобувних підприємств; про аварійні випадки, та випадки травмування працівників на цих підприємствах.
 • Щоденно, шість днів на тиждень, відділом узагальнення інформації виконується збір уточненої інформації щодо видобутку, поставки вугілля; проведення розкривних та підготовчих виробок; виробничого травматизму працівників на вугледобувних підприємствах; обсягів підняття вугільної продукції державними підприємствами зі складів шахт та ЦЗФ; перебування на роботі працівників шахт, що входять до складу Міненерговугілля України.
 • Отримана інформація накопичується, систематизується, узагальнюється та зберігається за допомогою спеціально розробленого для потреб вугледобувної галузі оригінального програмного забезпечення.